Tin tức sự kiện

Hàn Quốc sắp có ngân hàng chỉ hoạt động trên Internet

Hàn Quốc sắp có ngân hàng chỉ hoạt động trên Internet

Uỷ ban giám sát tài chính (FSC) và Cơ quan giám sát tài chính (FSS) của Hàn Quốc đang xem xét các phương án về việc cấp phép cho 2 ngân hàng chỉ hoạt động trên Internet. Hai ngân hàng này sẽ không có trụ sở hay chi nhánh nào cả.