TIN TỨC

ẨN Ý CỦA TỔNG THỐNG MỸ TRƯỚC ‘HUAWEI’

ẨN Ý CỦA TỔNG THỐNG MỸ TRƯỚC ‘HUAWEI’

Đồng ý để các công ty Mỹ bán hàng cho Huawei, Tổng thống Trump dường như muốn hướng tới thỏa thuận thương mại hơn là một cuộc Chiến tranh Lạnh công nghệ.